MBT/Mozgás-, Viselkedés- és Sejtbiológiai Szakosztály/MBT Mozgás-, Viselkedés- és Sejtbiológiai Szakosztály bemutatása/
MBT Mozgás-, Viselkedés- és Sejtbiológiai Szakosztály bemutatása
A SZAKOSZTÁLY TÖRTÉNETE
 
MOZGÁS- ÉS VISELKEDÉS-BIOLÓGIAI SZAKOSZTÁLY
(1969-2018)
 
1969-ben Dr. Nemessuri Mihály a fejlődni vágyó sporttudomány szükségességét és jelentőségét felismerve megalapította a Magyar Biológiai Társaság Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztályát.

1970-től gomba módra szaporodott el azoknak a hazai kutatóknak a száma, akik nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel vetették magukat az „új sporttudomány” és a határterületei metodikai bázisának bővítéséhez. A különféle szakterületek kutatói közös munkájuk során közel kerületek egymáshoz, így adtak erőt az újabb és újabb sporttudományi kutatások elindításához.

Az MBT Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztálya 1969-2019-ig minden esztendőben egy-két –néha több – napig tartó konferenciát szervezett, rendezett.

A konferenciák plenáris ülésén hazai és nemzetközi szinten ismert és elismert tudósok, professzorok (Tóth Szabolcs, Hámori József agykutatók, Szentághotai János és Donáth Tibor anatómusok) lenyűgöző előadásain, a hallgatóság első kézből megismerhette az orvostudomány kutatási újdonságait és annak a sporttudomány területén való alkalmazásának lehetőségét.

A konferenciákon a sporttudománnyal és határterületi tudományokkal foglalkozó szakemberek, orvosok, biológusok, pszichológusok, tanárok, testnevelők, edzők stb. az emberi motórium fejlettségének (megbízható, objektív terhelésélettani laboratóriumban elvégzett méréseken alapuló) vizsgálati módszereiről, és a különböző életkori szakaszokban történő fejlesztési lehetőségekről 15-20 perces előadás keretében, saját kutatási eredményeikről adhattak/adhatnak számot. A plenáris üléseken és az előadásokon, elhangzott ismertek felbecsülhetetlen értékű szakmai segítséget jelentenek/jelentettek a sporttudomány és határterületi tudományokkal foglalkozó (nagymértékben megnövekedett) szakemberek számára. Valamennyi konferenciát kerekasztal megbeszéléssel zártunk/zárunk, összefoglaltuk/összefoglaljuk az előadásokon elhangzott kutatási eredmények alapján tett (a gyakorlati életben jól hasznosítható és megvalósítható), konkrét javaslatainkat a lakosság egészség- és testkulturális ismereteinek bővítését, és elsősorban fiataljaink fizikai állapotának tudatos javítását célzó mozgásprogramokkal. Javaslatainkat közel 50 éve megküldjük/megküldtük az aktuális törvényhozók felé, munkánkat kisebb-nagyobb siker kíséri/kísérte.

SZAKOSZTÁLYUNK TISZTSÉGVISELŐI
 
ÖRÖKÖS ELNÖK
†Prof. Dr. Nemessuri Mihály, a szakosztály megalapítója
 
TISZTELETBELI ELNÖKÖK
†Prof. Dr. Nádori László
†Prof. Dr. Donáth Tibor
 
AZ ELNÖKÖK IDŐRENDI SORRENDJE
†Prof. Dr. Nemessuri Mihály (1969-1990)
†Prof. Dr. Nádori László (1991-1993)
†Prof. Dr. Donáth Tibor (1994-2011)
Prof. Dr. Hamar Pál, rektorhelyettes, egyetemi tanár (2012-2022)


ALELNÖK
Prof. Dr. Gombocz János (1994-2022)
 
TITKÁR
Dr. Keresztesi Katalin, egyetemi docens (1969-1990)
Dr. Fehér Györgyné dr. Mérey Ildikó, c. egyetemi docens (1990-2018)
Budainé Dr. Csepela Yvette, igazgatóhelyettes, egyetemi docens (2019-2022)
 
A 2018. május 4-i tisztújító küldöttgyűlésén a Mozgás- és Viselkedés Biológiai Szakosztály, szakmai szempontokat figyelembe véve a Sejtbiológiai Szakosztállyal egyesült.
Az új nevük MOZGÁS, VISELKEDÉS- ÉS SEJTBIOLÓGIAI SZAKOSZTÁLY lett.