MBT/SPRING RO/Cursuri/
Cursuri

O prioritate în cadrul proiectului SPRING este implicarea voluntarilor recrutați din rândul publicului larg în programul de monitorizare, în urma unor cursuri de formare. Se speră că acest proiect va contribui nu numai la creșterea gradului de colectare a datelor, ci și la creșterea gradului de conservare a polenizatorilor și a implicării publicului în întreaga Europă. Într-un sistem semi-structurat, trei niveluri diferite vor fi utilizate pentru a organiza un curs de câteva zile privind colectarea albinelor și sirfidelor, selecția eșantioanelor și diferitele niveluri de identificare a indivizilor colectați.

Curs de bază pentru voluntari (Basic volunteer course; BVT): formarea voluntarilor în metode de eșantionare pe teren

Scopul cursului de formare de bază este de a permite persoanelor care efectuează studii privind polenizatorii (monitorizare) să dețină suficiente cunoștințe pentru a putea efectua în mod independent studii de teren în propriile cvadraturi MVS (eșantionare prin capcane și transecte), pentru a recunoaște grupuri de insecte polenizatoare pe teren și, eventual, pentru a identifica anumite genuri sau specii la nivel de gen sau de specie în propria zonă de eșantionare. Acest nivel de cunoștințe este suficient pentru metoda transectului, prin care grupurile de polenizatori, cum ar fi bondarii, albinele solitare și sirfidele, sunt numărate de-a lungul unei anumite lungimi de drum parcurs pe o anumită perioadă de timp. Materialele de formare includ cele mai importante ștampile de taxonomi, informații despre ecologia și biologia diferitelor grupuri de polenizatori și materiale pentru învățarea metodelor de teren.

 • Viitorul rol al elevilor în monitorizarea polenizatorilor:munca de teren: desemnarea și eșantionarea regulată a sitului de prelevare a probelor (cvadraturi MVS); identificarea grupurilor de polenizatori pe transecte; prelevarea de probe cu capcane capcană; depozitarea, etichetarea și expedierea probelor de insecte ale indivizilor capturați.
 • Competențele așteptate de la candidați înainte de curs: Interes pentru insecte, interes pentru munca pe teren. Orice experiență anterioară în proiecte de cercetare în domeniul polenizării ar fi un avantaj (dar nu este necesară).
 • Competențele dobândite după curs:Cunoașterea protocolului de teren pentru prelevarea de probe de polenizatori (MVS); cunoașterea principalelor grupuri de polenizatori și a morfospeciilor, abilități de discriminare în timpul prelevării de probe pe teren, inclusiv, de exemplu, separarea albinelor și a sirfidelor, cunoașterea mimetismului sirfidelor.
 • Data:
  • Curs teoretic online vineri, 21 aprilie 2023
  • In 22 aprilie 2023 vom face esantionare. Vom comunica informații despre locația exactă a practicii mai târziu, dar este de așteptat să fie o locație din județul Harghita, lângă Miercurea Ciuc, la care se poate ajunge cu mijloacele de transport în comun.
 • Limba cursului: Maghiară (în cazul în care există un număr suficient de candidați români, se va asigura un interpret român la cerere)
 • Structura cursului:          
  • 1. Introducere
  • 1.1 Importanța și conservarea polenizatorilor
  • 1.2 Introducere în inițiativele UE privind polenizatorii
  • 1.3 Prezentarea programului de monitorizare SPRING
  • 1.4 Obiectivele SPRING
  • 2. Grupuri de polenizare
  • 2.1 Faceți cunoștință cu polenizatorii
  • 2.2 Recunoașterea insectelor polenizatoare
  • 2.3 Taxonomie și morfogrupuri
  • 3. Sirfide
  • 3.1 Ecologia și diversitatea sirfide
  • 3.2 Sirfide – Este aceasta o sirfide?
  • 3.3 Sirfide – Morfogrupuri
  • 3.4 Sirfide – specii regionale, caracteristice
  • 4. Albine
  • 4.1 Ecologia și diversitatea albinelor
  • 4.2 Albine - Este o albină?
  • 4.3 Albine - Familii, genuri și morfospecii
  • 4.4 Albine - Bondar
  • 4.5 Albine - specii regionale, distincte
  • 5. Fluturi de zi
  • 5.1 Fluturi de zi– grupuri și recunoașterea speciilor
  • 5.2 Fluturi de zi - specii regionale, caracteristice
  • 6. Sistemul de monitorizare a polenizatorilor SPRING
  • 6.1 Lucrări de teren (manual de teren), descrierea detaliată a metodelor utilizate
  • 6.2 Dezvoltarea abilităților de monitorizare
  • 6.3 Colectarea probelor și prelucrarea datelor
  • 6.4 Etica colectării probelor

Curs intermediar de voluntariat (Intermediate Volunteer Course; IVC)

Cursurile intermediare de taxonomie au scopul de a le oferi voluntarilor cunoștințe suplimentare și o mai mare încredere în identificarea grupurilor și speciilor de polenizatori în propria lor zonă de eșantionare și în procesarea probelor.

 • Viitorul rol al studenților în monitorizarea polenizatorilor: Lucrări de teren și de laborator: identificarea mai detaliată și mai fiabilă a insectelor dăunătoare pe teren, inclusiv a genurilor și speciilor comune care sunt acum mai ușor de identificat (prin capturarea și eliberarea cu plase, dacă este necesar). Identificarea și sortarea specimenelor colectate cu plase capcană pe grupe și genuri principale. Dobândirea cunoștințelor de bază privind constituirea colecțiilor de referință.
 • Competențele așteptate de la candidați înainte de curs: Participarea la cursul de bază și cunoașterea grupurilor de insecte polenizatoare constituie un avantaj, dar cursul este deschis și celor care nu au absolvit cursul de bază. Se așteaptă, de asemenea, cunoașterea grupurilor de polenizatori și a unora dintre cele mai comune specii, sau o expertiză intermediară în alte grupuri de insecte.
 • Competențele dobândite după curs:identificarea mai detaliată și mai sigură a insectelor polenizatoare pe teren și în condiții de laborator; cunoștințe mai aprofundate de microscopie; cunoașterea principalelor caracteristici morfologice ale polenizatorilor și utilizarea cheilor de identificare pentru a facilita identificarea la nivel de specie; capacitatea de a identifica cu încredere genurile și speciile (morfo)de albine și de sirfide mai comune și/sau ușor de identificat. Predarea pregătirii specimenelor "ușoare" (pentru uz personal) și a noțiunilor de bază privind pregătirea colecțiilor de referință.
 • Locația preconizată a cursului: HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót. Oferim cazare pentru cei care vin de mai departe.
 • Data:1-4 iunie 2023 (repetat la sfârșitul lunii iunie/iulie în cazul unui număr mare de candidați)
 • Limba cursului: Engleză (cu interpretare în limba maghiară și/sau română la cerere)
 • Structura cursului:

  Scopul principal al cursului este ca participanții să aprofundeze cunoștințele dobândite în cadrul cursului de bază și să fie capabili să identifice principalele genuri de albine și sirfide. Sirfide
  • Ziua 1, de la 9 la 17 (18) ore, cu pauză de masă și pauză de cafea. Introducere, Morfologia sirfide, Recunoașterea unor genuri de Eristalinae pe baza grupurilor de sirfide învățate la cursul de bază.
  • Ziua 2 de la 9 la 17 (18) ore cu prânz și pauză de cafea. Recunoașterea unor genuri de Syrphinae pe baza grupurilor de sirfide învățate la cursul de bază. Test și discuții la sfârșitul zilei 2.

Curs de taxonomie cu specific regional pentru albine și sirfide (Regionally Targeted Taxonomy Course Bees and Hoverflies; RTC-B és RTC-H)

Aceste cursuri de formare se concentrează asupra fondului regional de specii, inclusiv asupra genurilor și speciilor rare și a grupurilor de specii care sunt mai dificil de exploatat. Cu ajutorul unor instructori experimentați, experții regionali vor dobândi experiență și își vor extinde propriile cunoștințe în identificarea genurilor, speciilor și grupurilor de specii din regiunea lor. Vor fi organizate două cursuri regionale în momente diferite, unul axat pe albine și celălalt pe sirfide.

 • Viitorul rol al studenților în monitorizarea polenizatorilor: să fixeze, să pregătească și să eticheteze exemplarele capturate în capcane cu boluri; să identifice "toate" exemplarele la nivel de gen sau de grup de specii pentru albine și/sau sirfide; să identifice cele mai comune și mai simple specii; specializarea într-un anumit grup este opțională.
 • Competențele așteptate de la candidați înainte de curs: anumite cunoștințe taxonomice despre albine sau sirfide; motivația de a învăța identificarea albinelor și/sau a sirfide la nivel de gen și/sau de specie
 • Competențele dobândite după curs:o identificare mai precisă a albinelor și/sau a sirfide la nivel de gen și, eventual, chiar la nivel de specie pentru unele genuri
 • Locația preconizată a cursului: HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót. Oferim cazare pentru cei care vin de mai departe.
 • Data:
  • Sirfidelor:2-5 martie 2023.
  • Albine:23-26 martie 2023
 • Limba cursului: Engleză (cu interpretare în limba maghiară și/sau română la cerere) 
 • Structura cursului:
  • Curs regional de Sirfide
  • 2 martie, de la 9 la 17 (18) ore, cu pauză de masă și cafea.
  • o Introducere, Morfologia sirfidelor, Utilizarea cheilor pentru identificarea genurilor Syrphidae Eristalinae cu menționarea unor specii individuale, Partea I, Test scurt la sfârșitul zilei.
  • 3 martie, de la 9 la 17 (18) ore, cu pauză de masă și cafea.
  • Syrphidae Utilizarea cheilor de identificare a genurilor Eristalinae cu menționarea unor specii individuale, Partea a II-a, Test scurt la sfârșitul zilei.
  • 4 martie, de la 9 la 17 (18) ore, cu pauză de masă și cafea.
  • Syrphidae Utilizarea cheilor de identificare a genurilor Syrphinae cu menționarea unor specii individuale, partea I, test scurt la sfârșitul zilei.
  • 5 martie, de la 9 la 17 (18) ore, cu pauză de masă și cafea.
  • Syrphidae Utilizarea cheilor de identificare a genurilor Syrphinae cu menționarea unor specii individuale, partea a II-a, test scurt la sfârșitul zilei.
  • Concluzii și rezumatul a ceea ce s-a învățat.
  • o Scopul principal al cursului este de a le permite participanților să identifice genurile de sirfide Zengflies și să recunoască unele specii diferite.