MBT/SPRING HU/A Spring projekt/
A Spring projekt

SPRING – a beporzó rovarok monitorozásának előkészítése

Az Európai Unió 2018-ban induló Beporzó Stratégiája fontos célként tűzte ki a beporzó rovarok védelmét, és azok átfogó monitorozását. Ehhez egységes módszertan alapján, széles körben végzett, rendszeres mintavételekre van szükség. Potts és mts. 2020-ban készítették el az EU Beporzó Monitoring Program módszertani ajánlását, részletes útmutatást nyújtva a kiterjedt monitoring megvalósításához. Ezen EU szintű monitoring program előkészítésére az Európai Bizottság egy pilot projektet indított 2021 májusától, a németországi UFZ és az angliai UKCEH vezetésével, 29 ország részvételével. A magyarországi és romániai mintavételeket az HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont koordinálja. A SPRING (Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG) pilot projekt célja a monitoring-módszertan megalapozása az EU tagállamokban, minél több mintavételi módszer tesztelésével.

A nappali lepkék monitorozása az ABLE projekt keretében már elindult transzekt menti mintavételezéssel történik. A SPRING célja itt a monitoring támogatása és a helyszínek számának bővítése, a lepkemonitoringot koordináló, Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület részeként működő Magyar Lepkemonitoring Hálózattal együttműködve.

Repülő rovarok szélesebb körű gyűjtésére Malaise-csapdákat használunk. Ezek a sátorszerű eszközök a nekik repülő rovarokat a sátor zárt teteje felé terelik és egy alkohollal töltött edényben tárolják.

Malaise csapda 2022, Pécel

Az éjszakai lepkék mintavételezésére standard, LED-es, élvefogó fénycsapdákat tesztelünk eltérő élőhelytípusokban.

Élvefogó fénycsapda éjszakai lepkék mintavételére

A vadméhek, nappali lepkék és zengőlegyek mintavételezésére színes tálcsapdákat és transzekt menti megfigyelést alkalmazunk évi hat alkalommal,1x1 kilométeres mintaterületeken. A SPRING projekt ezen része az úgynevezett MVS (Minimum Viable Scheme) protokoll szerint kerül megvalósításra. Ennek fő célja, hogy teszteljék a beporzó rovarok számának nyomon követésére szolgáló módszereket különböző élőhelyeken. Az MVS protokoll magában foglalja a háttéradatként szolgáló egyszerű élőhelyfelmérést és virágkínálat-becslést is. Célja adatokat gyűjteni a beporzó rovarok hosszú távú változásainak kimutatásához az EU-ban úgy, hogy egy vagy két személy alkalmanként egy napon belül elvégezhesse az 1x1 km négyzetben való összes felmérést, akár önkéntesként, azaz különösebb szakértelem és magasfokú előképzettség nélkül, az erre felkészítő rövid tanfolyam elvégzését követően (lásd kurzusok).

A mintavétel főbb lépései:

 1. 1. Az 1x1 km-es MVS négyzet kijelölése a monitorozás helyszíneként.
 2. 2. Helyszíntérkép készítése, amelyen láthatóak a tálcsapdák mintavételi állomásai és a transzekt vonala, a megadott térbeli elrendezés és útmutatások alapján.
  Helyszíntérkép
 3. 3. Készletdoboz kézhezvétele: a monitoring elvégzéséhez szükséges felszerelések és fogyóeszközök nagy részét a projekt biztosítja. Az SPRING csapat egyik tagja az első felmérés alkalmával mindenben segít. A csomag tartalma:
  • a. Színesre festett tálcsapdák, és a kihelyezésükhöz szükséges karók, rögzítő eszközök.
  • b. A minták tárolásához szükséges mintatároló fiolák és alkohol.
  • c. A transzekt menti mintavételt segítő rovarháló.
  • d. Felvételi űrlapok: minden felmérési alkalommal 3 adatlapot kell kitölteni: egy tálcsapda űrlapot és két transzekt űrlapot, egyet a lepkék és egyet a méhek és zengőlegyek felvételezésekor.
  • e. Viráglista: azon elterjedt virágfajok vagy virágtípusok listája, amelyek a felmérések során valószínűsíthetően megtalálhatók.
  • f. Rovarkalauz: ez fényképeket és leírásokat tartalmaz, amelyek segítenek megkülönböztetni a különböző rovarcsoportokat a transzektszámlálás során.
 4. 4. A tálcsapdák kihelyezése havi egy alkalommal áprilistól szeptemberig, a négyzet meghatározott pontjain, a reggeli órákban. Majd a csapdák ürítése, minták begyűjtése 6 óra elteltével. A tálcsapdák körüli növényzet felmérése és egyszerű virágkínálatbecslés.
 5. 5. A terület közepén kijelölt 500 m hosszú transzekt mentén két alkalommal kell végigsétálni, alkalmanként nettó 30 perc alatt. Az egyik felmérés a méheket és zengőlegyeket célozza durvább alaktani csoportok szerint, a másik a nappali lepkéket minél részletesebb módon.

A felsorolt négy mintavételi módszer tesztelése 2022-től 5 helyszínen indult el Magyarországon, több nemzeti parkkal, a Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület részeként működő Magyar Lepkemonitoring Hálózattal, és a Magyar Természettudományi Múzeummal együttműködve. Romániában 7 helyszínen végezzük a tálcsapdás és transzektes mintavételt. További információk: https://www.ufz.de/spring-pollination/ , https://pollinator-monitoring.net/