MBT/SPRING HU/Kurzusok/
Kurzusok

A SPRING projektben kiemelt cél a lakosság köréből toborzott önkéntesek bevonása a monitoring-programba, felkészítő kurzusok után. A várakozások szerint, a projekt így nem csak a kiterjedtebb adatgyűjtést, de a beporzók védelmét és a lakosság ez iránti elköteleződését is segítheti majd Európa szerte. Részben egymásra épülő rendszerben, három eltérő szinten tartunk méhek és zengőlegyek gyűjtését, minta válogatást és a gyűjtött egyedek különböző mélységű határozását célzó pár napos kurzusokat.

Alapfokú önkéntes tanfolyam (Basic volunteer course; BVT)

Az alapfokú tanfolyam célja, hogy a beporzók felmérését (monitorozását) végző személyek elegendő ismerettel rendelkezzenek ahhoz, hogy önállóan végezhessenek terepi felméréseket saját MVS négyzetükben (tálcsapdázás és transzekt menti mintavétel), terepen felismerjék a beporzó rovarok csoportjait, és esetleg egyes nemzetségeket, fajokat nemzetség vagy faji szinten azonosítsanak a saját mintavételi területükön. Ez a tudásszint elegendő a transzekt módszerhez, ahol a beporzók csoportjait, pl. a poszméheket, magányos méheket és zengőlegyeket kell megszámolni egy adott idő alatt lesétált, adott hosszúságú útvonal mentén. A képzési anyagok tartalmazzák a legfontosabb határozóbélyegeket, a különböző beporzó csoportok ökológiájáról és biológiájáról szóló információkat, valamint a terepi módszerek elsajátításához szükséges anyagokat.

 • A hallgatók jövőbeni szerepe a beporzó monitoringban: terepmunka: a mintavételi helyszín (MVS négyzet) kijelölése és rendszeres mintavétele; beporzó csoportok azonosítása a transzekteken; mintavétel tálcsapdákkal; a fogott egyedekből álló rovarminták tárolása, címkézése és továbbküldése.
 • A jelentkezőktől várt készségek a tanfolyam előtt: Érdeklődés a rovarok iránt, érdeklődés a terepi munka iránt. Előnyt jelenthet (de nem elvárt) bármilyen előzetes tapasztalat beporzókat vizsgáló projektekben.
 • Elsajátított készségek a tanfolyam után: A beporzók mintavételét szolgáló (MVS) terepi protokoll ismerete; a főbb beporzó csoportok és morfocsoportok ismerete, megkülönböztetési készsége a terepi mintavételek során, ide értve például a méhek és zengőlegyek elkülönítését, a zengőlegyekre jellemző utánzó képesség (mimikri) ismeretét.
 • Időpont:
  • 2023. április 14-én 9:00 - 15:00 (+/-1 óra) óra között pénteken online elméleti kurzus
  • 2023. április 15-én 9:00 - 14:00 (+/-1 óra) óra között terepen élesben megnézzük, hogyan működik egy mintavétel. A gyakorlati nap pontos helyszínéről még később osztunk meg információt, de várhatóan egy Budapest környéki helyszín lesz, ami tömegközlekedéssel is megközelíthető. Rossz idő esetén a közös terepi gyakorlati napot május 13-án, szombaton fogjuk tartani.
 • A kurzus nyelve: magyar (megfelelő számú romániai jelentkező esetén, igény szerint román nyelvű kurzust is szervezünk)
 • A kurzus felépítése:          
  • 1. Bevezető
  • 1.1 A beporzók fontossága és védelme
  • 1.2 Az EU beporzó kezdeményezések bemutatása
  • 1.3 A SPRING monitoring program bemutatása
  • 1.4 SPRING célok
  • 2. Beporzó csoportok
  • 2.1 Találkozz a beporzókkal
  • 2.2 Beporzó rovarok felismerése
  • 2.3 Taxonómia és morfocsoportok
  • 3. Zengőlegyek
  • 3.1 Zengőlegyek ökológiája és diverzitása
  • 3.2 Zengőlegyek – Ez egy zengőlégy?
  • 3.3 Zengőlegyek – Morfocsoportok
  • 3.4 Zengőlegyek – Regionális, jellegzetes fajok
  • 4. Méhek
  • 4.1 Méhek ökológiája és diverzitása
  • 4.2 Méhek – Ez egy méh?
  • 4.3 Méhek – Családok, nemzetségek és morfocsoportok
  • 4.4 Méhek - Poszméhek
  • 4.5 Méhek - Regionális, jellegzetes fajok
  • 5. Lepkék
  • 5.1 Lepkék – csoportok és fajok felismerése
  • 5.2 Lepkék - Regionális, jellegzetes fajok
  • 6. A SPRING beporzó monitorozási rendszere
  • 6.1 Terepmunka (terepi kézikönyv), az alkalmazott módszerek részletes bemutatása
  • 6.2 A megfigyelési készség fejlesztése
  • 6.4 A minták gyűjtésének etikája

Középszintű önkéntes tanfolyam (Intermediate Volunteer Course; IVC)

A középszintű taxonómiai kurzusok célja, hogy az önkénteseknek további ismereteket és fokozott magabiztosságot nyújtsanak a beporzó csoportok és az egyes fajok felismeréséhez a saját mintavételi területükön és a minták feldolgozása során.

 • A hallgatók jövőbeni szerepe a beporzó monitoringban: terep- és labormunka: a beporzó rovarok részletesebb és magabiztosabb felismerési készsége terepen, már az egyes nemzetségekre és egyszerűbben azonosítható, gyakoribb fajokra kiterjedően (ha szükséges, hálóval való megfogás-elengedés módszerrel). A tálcsapdákkal gyűjtött egyedek azonosítása, válogatása a főbb csoportok, nemzetségek szerint. Referencia gyűjtemény készítői alapismeretek elsajátítása.
 • A jelentkezőktől várt készségek a tanfolyam előtt: az alapfokú tanfolyam elvégzése és a beporzó rovarcsoportokról ott tanultak ismerete előny, de a tanfolyam nyitott az alapfokú tanfolyamot nem elvégző érdeklődők számára is. Esetükben is elvárt beporzó csoportok és néhány gyakoribb faj ismerete, vagy középfokú szakértelem más rovarcsoportot illetően.
 • Elsajátított készségek a tanfolyam után: beporzó rovarok részletesebb és magabiztosabb felismerési készsége terepen és laboratóriumi körülmények között; alaposabb mikroszkóphasználati ismeretek; a beporzók főbb morfológiai jellemzőinek ismerete és a fajszintű határozást segítő határozókulcsok használatának ismerete; a gyakoribb és/vagy könnyeben meghatározható méh- és zengőlégy nemzetségek, (morfo)fajok magabiztos határozásának képessége. Megtanítjuk a „könnyű” példányok preparálására (személyes használatra) és a referenciagyűjtemény készítés alapjaira.
 • A tanfolyam várható helyszíne: HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót. A messzebbről érkezők számára szállást biztosítunk.
 • Időpont: 2023. június 1-4. (magas számú jelentkezők esetén egy június végi/júliusi időpontban megismételjük)
 • A kurzus nyelve: angol (igény szerint magyar és/vagy román nyelvű tolmácsolással)
 • A kurzus felépítése:

  A tanfolyam fő célja, hogy a résztvevők az alapszintű kurzuson szerzett ismereteket elmélyíthessék és azonosítani tudják a méhek és zengőlegyek főbb nemzetségeit.

  Zengőlegyek

  • 1. nap 9-től 17 (18) óráig ebéd- és kávészünettel. Bevezetés, a zengőlegyek morfológiája, Az alapkurzuson megismert zengőlégy csoportok alapján az Eristalinae néhány nemzetségének felismerése.
  • 2. nap 9-től 17 (18) óráig ebéd- és kávészünettel. Az alapkurzuson megismert zengőlégycsoportok alapján a Syrphinae néhány nemzetségének felismerése. A 2. nap végén a tanultak áttekintése önálló határozási feladattal és a tapasztalatok megbeszélése.

  Méhek tematika készülőben

Regionális fókuszú méh és zengőlégy taxonómiai tanfolyam (Regionally Targeted Taxonomy Course of Bees and Hoverflies; RTC-B és RTC-H)

Ezek a képzések a regionális fajkészletre összpontosítanak, beleértve a ritka nemzetségeket és a nehezebben hasznosítható fajokat, fajcsoportokat. Tapasztalt oktatók segítségével a regionális szakértők tapasztalatot szereznek, saját tudásukat bővítik a régiójukban előforduló nemzetségek, fajok, fajcsoportok határozása terén. Két regionális kurzus kerül megszervezésre külön időpontokban, melyek egyike a méhekre, a másik kurzus a zengőlegyekre fókuszál majd.

 • A hallgatók jövőbeni szerepe a beporzó monitoringban: a tálcsapdákkal megfogott egyedeket tűzze fel preparálja és címkézze fel; az „összes” egyedet azonosítása nemzetség vagy fajcsoport szinten méhek és/vagy zengőlegyek esetében; azonosítsa a leggyakoribb, egyszerűbb fajokat; egy adott csoportra való specializálódás opcionális lehetőség.
 • A jelentkezőktől várt készségek a tanfolyam előtt: méhek vagy zengőlegyek bizonyos fokú taxonómiai ismerete; motiváció a nemzetség és/vagy fajszintű méh- és/vagy zengőlégy határozás elsajátítása iránt
 • Elsajátított készségek a tanfolyam után: méhek és/vagy zengőlegyek pontosabb meghatározása nemzetségek szintjén, és egyes nemzetségeknél lehetőleg akár már faji szinten
 • Elsajátított készségek a tanfolyam után: méhek és/vagy zengőlegyek pontosabb meghatározása nemzetségek szintjén, és egyes nemzetségeknél lehetőleg akár már faji szinten
 • A tanfolyam várható helyszíne: HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót. A messzebbről érkezők számára szállást biztosítunk.
 • Időpont:
  • Zengőlegyek: 2023. március 2-5.
  • Méhek: 2023. március 23-26.
 • A kurzus nyelve: angol (igény szerint magyar és/vagy román nyelvű tolmácsolással)
 • A kurzus felépítése:

  Regionális zengőlégy tanfolyam: A tanfolyam fő célja, hogy a résztvevők azonosítani tudják a zengőlegyek nemzetségeit, és felismerjenek néhány jellegzetes fajt.

  • Március 2., 9-től 17 (18) óráig ebéd- és kávészünettel. Bevezetés, zengőlegyek morfológiája, a Syrphidae Eristalinae nemzetségek azonosítására szolgáló kulcsok használata néhány jellegzetes faj említésével, I. rész. A nap végén rövid teszt.
  • Március 3., 9-től 17 (18) óráig ebéd- és kávészünettel. Syrphidae Eristalinae nemzetségek azonosítására szolgáló kulcsok használata néhány jellegzetes faj említésével, II. rész. A nap végén rövid teszt.
  • Március 4., 9-től 17 (18) óráig ebéd- és kávészünettel. Syrphidae Syrphinae nemzetségek azonosítására szolgáló kulcsok használata néhány jellegzetes faj említésével, I. rész. A nap végén rövid teszt.
  • Március 5., 9-től 17 (18) óráig ebéd- és kávészünettel. Syrphidae Syrphinae nemzetségek azonosítására szolgáló kulcsok használata néhány jellegzetes faj említésével, II. rész. A nap végén rövid teszt. Következtetések és a tanultak összegzése.

  Regionális vadméh tanfolyam: tematika készülőben